Προς την Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, Αντωνία Μοροπούλου

Αίτημα για παρέμβαση του ΣΕΤΕ στην εκδήλωση της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, την Δευτέρα 16 Ιουλίου, με θέμα: Συζήτηση για το Θεσμικό Πλαίσιο του ΤΕΕ