Ενημέρωση για τη συνάντηση εργασίας με το Γιατρό Εργασίας πάνω σε ζητήματα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία στο ΤΕΕ

Την Τετάρτη 4 Ιουλίου το Προεδρείο του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ (Αβραμίδης Κώστας, Πρόεδρος, Λαδικός Ηλίας, Γενικός Γραμματέας και Ποντικάκος Σωτήρης, Ταμίας) είχε συνεργασία με τον Γιατρό Εργασίας Κουπίδη Σωτήρη, πάνω σε ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία αλλά και γενικότερα συνθηκών εργασίας των εργαζόμενων στο ΤΕΕ, όπως επίσης και σε θέματα που αφορούσαν στην παροχή υπηρεσιών προληπτικής υγείας στους εργαζόμενους.

Από τη μεριά του Προεδρείου του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ ζητήθηκε η άποψη του Γιατρού Εργασίας στα ζητήματα που τέθηκαν και αφορούσαν:

1.Στην παροχή υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας στα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ, τόσο σε τακτικό προσωπικό όσο και σε εργαζόμενους με ομάδες εργασίας.
2.Στην παροχή εξετάσεων στο πλαίσιο του περιοδικού ιατρικού ελέγχου στους εργαζόμενους. Εξετάσεις οι οποίες συνδέονται με το είδος της εργασίας που παρέχουν οι εργαζόμενοι και τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να δημιουργούνται.
3.Στην πρόσβαση σε πόσιμο και καθαρό νερό για τους εργαζόμενους στους ορόφους που δεν παρέχεται.