3252/2018-01-25 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ./Σ.Ε.ΤΕΕ (Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018)

protypo-prosklisi-DS-SETEE_120x90

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2018
Αρ. Πρωτ. Σ.Ε.ΤΕΕ : 3244

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Έκτακτης
Συνεδρίασης
Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.ΤΕΕ

Προς τα Μέλη του Δ.Σ. του Σ.Ε.ΤΕΕ :

Αβραμίδη Κωνσταντίνο
Ποντικάκο Σωτήριο
Λαδικό Ηλία
Πετρούτσα Φωτεινή
Αντωνιάδου Παναγιώτα

Συνάδελφοι,

Σας καλούμε σε Έκτακτη Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:30μ.μ. στα στα Γραφεία του Συλλόγου μας (403), με θέματα ημερησίας διάταξης :

• Ενημέρωση-αλληλογραφία (εισερχόμενα-εξερχόμενα)
• Επιστολή Αιτημάτων που θα κατατεθεί στην συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών στις 1 Φεβρουαρίου 2018.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Γεωργίου Δημήτριος Μπάτρα Παρασκευή

Κοινοποίηση :
Καπελλάκου Σταυρούλα
Εκπροσώπους Ψηφοδελτίων:
Αχλαδιώτη Γεώργιο
Καρύδη Κυριάκο

3252/2018-01-25 Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου (Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018)