3236/2018-11-27 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ./Σ.Ε.ΤΕΕ (Πέμπτη 07 Δεκεμβρίου 2017)

protypo-prosklisi-DS-SETEE_120x90

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2017
Αρ. Πρωτ. Σ.Ε.ΤΕΕ : 3236

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Τακτικής
Συνεδρίασης
Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.ΤΕΕ

Προς τα Μέλη του Δ.Σ. του Σ.Ε.ΤΕΕ :

Αβραμίδη Κωνσταντίνο
Ποντικάκο Σωτήριο
Λαδικό Ηλία
Πετρούτσα Φωτεινή
Αντωνιάδου Παναγιώτα

Συνάδελφοι,

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 07  Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12:30μ.μ. στα Γραφεία του Συλλόγου μας (403), με θέματα ημερησίας διάταξης :

• Ενημέρωση-αλληλογραφία (εισερχόμενα-εξερχόμενα)
• Αντικατάσταση Ταμία Σ.Ε.ΤΕΕ
• Ενημέρωση του Δ.Σ. από την «Επιτροπή Προετοιμασίας Διαδικασιών Τροποποίησης Καταστατικού» και τελική οργάνωση διαδικασίας
• Καταβολή δεδουλευμένων και μετάταξη των 7 εργαζομένων από το, σε εκκαθάριση ευρισκόμενο, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ στο ΤΕΕ
• Φραγή ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ για τους οφειλέτες συνδρομών Μηχανικούς
• Αιμοληψία Τράπεζας Σ.Ε.ΤΕΕ
• Εορταστική εκδήλωση για κοπή πίτας 2018
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Γεωργίου Δημήτριος Μπάτρα Παρασκευή

Κοινοποίηση :
Καπελλάκου Σταυρούλα
Εκπροσώπους Ψηφοδελτίων:
Αχλαδιώτη Γεώργιο
Καρύδη Κυριάκο

3236/2017-11-27 Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου (Πέμπτη 07 Δεκεμβρίου 2017)