3227/2017-10-23 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ & Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ
Νίκης 4, 102 48 ΑΘΗΝΑ
Email: setee1965@gmail.com   setee@central.tee.gr
Ιστοσελίδα : www.setee.net
Τηλ.: 210 32.91.335
Fax:   210 33.13.594
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2017
Αρ. Πρωτ. : 3227
Προς
Τον Πρόεδρο,

και τα Μέλη της Δ.Ε. ΤΕΕ

 

ΘΕΜΑ : ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κύριε Πρόεδρε,

την Παρασκευή 20.10.2017 εκδικάστηκε η αγωγή  των 22 πρώην εργαζομένων στο ΤΕΕ με ομάδες εργασίας, οι οποίοι ζητούν με την αγωγή αυτή την ακύρωση των απολύσεών τους και την επαναπρόσληψή τους στο ΤΕΕ.

Ο Σύλλογος Εργαζόμενων του ΤΕΕ θεωρεί ότι είναι σοβαρό λάθος η παράσταση του ΤΕΕ κατά των εργαζομένων του.

Ζητάμε το ΤΕΕ να επανεκτιμήσει την στάση του και να παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα κατά των συναδέλφων μας.

 

Για το Σύλλογο Εργαζομένων ΤΕΕ
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Γεωργίου Δημήτριος Μπάτρα Παρασκευή