3221/2017-10-16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ./Σ.Ε.ΤΕΕ (Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017)

protypo-prosklisi-DS-SETEE_120x90

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2017
Αρ. Πρωτ. Σ.Ε.ΤΕΕ : 3221

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Τακτικής
Συνεδρίασης
Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.ΤΕΕ

Προς τα Μέλη του Δ.Σ. του Σ.Ε.ΤΕΕ :

Αβραμίδη Κωνσταντίνο
Ποντικάκο Σωτήριο
Λαδικό Ηλία
Αρέστη Κωνσταντίνο
Αντωνιάδου Παναγιώτα

Συνάδελφοι,

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 19  Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:30μ.μ. στα Γραφεία του Συλλόγου μας (403), με θέματα ημερησίας διάταξης :

·         Ενημέρωση-αλληλογραφία (εισερχόμενα-εξερχόμενα)
·         Παραίτηση – Αντικατάσταση από το Δ.Σ. του Μέλους Κ. Αρέστη
·         Αντικατάσταση Ταμία Σ.Ε.ΤΕΕ
·         Ενημέρωση του Δ.Σ. από την «Επιτροπή Προετοιμασίας Διαδικασιών Τροποποίησης Καταστατικού»
·         Φραγή ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ για τους οφειλέτες συνδρομών Μηχανικούς
·         Καταβολή δεδουλευμένων και μετάταξη των 7 εργαζομένων από το, σε εκκαθάριση ευρισκόμενο, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ στο ΤΕΕ
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Γεωργίου Δημήτριος Μπάτρα Παρασκευή

Κοινοποίηση :
Φωτεινή Ευσταθίου
Εκπροσώπους Ψηφοδελτίων:
Αχλαδιώτη Γεώργιο
Καρύδη Κυριάκο

3221/2017-10-16 Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου (Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017)