3169/2017-08-24 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ./Σ.Ε.ΤΕΕ (Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017)

protypo-prosklisi-DS-SETEE_120x90

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2017
Αρ. Πρωτ. Σ.Ε.ΤΕΕ : 3169

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Τακτικής
Συνεδρίασης
Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.ΤΕΕ

Προς τα Μέλη του Δ.Σ. του Σ.Ε.ΤΕΕ :

Αβραμίδη Κωνσταντίνο
Ποντικάκο Σωτήριο
Λαδικό Ηλία
Αρέστη Κωνσταντίνο
Αντωνιάδου Παναγιώτα

Συνάδελφοι,

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 7  Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11:30π.μ. στα Γραφεία του Συλλόγου μας (403), με θέματα ημερησίας διάταξης :

·         Ενημέρωση-αλληλογραφία (εισερχόμενα-εξερχόμενα),
·         Αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων,
·         Συνέλευση για τροποποίηση του καταστατικού.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Γεωργίου Δημήτριος Μπάτρα Παρασκευή

 

Κοινοποίηση :
     Εκπροσώπους Ψηφοδελτίων:
                    Αχλαδιώτη Γεώργιο
                    Καρύδη Κυριάκο

3169/2017-08-24 Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου (Πέμπτη 7 Σεπτεμβίου 2017)