3135/2017-04-03 ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ωρης Πανελλαδικής Στάσης Εργασίας

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ  ΣΤΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Προκήρυξη 4ωρης Πανελλαδικής Στάσης Εργασίας (10:00 – 14:00),
την Πέμπτη 6 Απρίλίου 2017

Αθήνα, 3 Απριλίου 2017
Αρ. Πρωτ. Σ.Ε.ΤΕΕ : 3135

4ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

Πέμπτη 06 Απριλίου 2017

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια των κινητοποιήσεων βάσει των Αποφάσεων της Γενικής μας Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζόμενων Τ.Ε.Ε., σχετικά με στην επίλυση του χρόνιου αιτήματός μας, που αφορά την Ένταξη των λειτουργικών δαπανών του Τ.Ε.Ε. στον Κρατικό Προϋπολογισμό και του ΤΕΕ στο Μητρώο της Γενικής Κυβέρνησης,

Σας καλούμε σε

4ωρη Πανελλαδική Στάση Εργασίας την Πέμπτη 06/04/2017

από 10.00 έως 14.00, και ταυτόχρονα σε

παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών.

Μετά την λήξη της Στάσης Εργασίας, θα ακολουθήσει ενημέρωση των συναδέλφων σχετικά με το συγκεκριμένο και λοιπά τρέχοντα θέματα (αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων) στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ (1ος όροφος)

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Γεωργίου Δημήτριος Μπάτρα Παρασκευή

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της 4ΩΡΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (10:00 – 14:00), την Πέμπτη 6 Απριλίουίου 2017