3132/2017-03-24 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ./Σ.Ε.ΤΕΕ (Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017)

protypo-prosklisi-DS-SETEE_120x90

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2017
Αρ. Πρωτ. Σ.Ε.ΤΕΕ : 3132

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Τακτικής
Συνεδρίασης
Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.ΤΕΕ

Προς τα Μέλη του Δ.Σ. του Σ.Ε.ΤΕΕ :

Αβραμίδη Κωνσταντίνο
Ποντικάκο Σωτήριο
Λαδικό Ηλία
Αρέστη Κωνσταντίνο
Αντωνιάδου Παναγιώτα

Συνάδελφοι,

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 30  Μαρτίου 2017 και ώρα 12:30μ.μ. στα Γραφεία του Συλλόγου μας (403), με θέματα ημερησίας διάταξης :

·         Ενημέρωση-αλληλογραφία (εισερχόμενα-εξερχόμενα),
·         Ενημέρωση για την πορεία της Διεκδίκησης « Ένταξης του ΤΕΕ στη Γενική Κυβέρνηση»,
·         Συζήτηση για την Οργάνωση υλοποίησης της Απόφασης της ΕκλογοΑπολογιστικής Γεν. Συνέλευσης του Σ.Ε.ΤΕΕ (2016) για αλλαγή καταστατικού,
·         Θέματα Βιβλιοθήκης ΤΕΕ,
·         Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων στο ΤΕΕ,
·         Οικονομικά – Συνδρομές.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Γεωργίου Δημήτριος Μπάτρα Παρασκευή

 

Κοινοποίηση :
     Εκπροσώπους Ψηφοδελτίων:
                    Αχλαδιώτη Γεώργιο
                    Καρύδη Κυριάκο

3132/2017-03-24 Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου (Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017)