Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Εξώδικη Γνωστοποίηση – συμπληρωματική

Δελτίο τύπου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Εξώδικη Γνωστοποίηση – συμπληρωματική για την Απεργία – Αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων


Η Εξώδικη Γνωστοποίηση – συμπληρωματική