Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.: Προκήρυξη 35ου Τακτικού Συνεδρίου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Προκήρυξη 35ου Τακτικού Συνεδρίου

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στη συνεδρίαση της 14ης Μαρτίου 2017, με βάση τα άρθρα 9, 10, 11 και 12 του καταστατικού, προκήρυξε το 35o Τακτικό Συνέδριο για τις 10, 11 και 12 Μαΐου 2017 με τόπο διεξαγωγής τo Βόλο και με θέματα ημερήσιας διάταξης:.

  1. Διοικητικός Απολογισμός
  2. Οικονομικός Απολογισμός – Προϋπολογισμός
  3. Πλαίσιο Θέσεων – Πρόγραμμα Δράσης

Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο έχουν οι αντιπρόσωποι των οποίων οι Σύλλογοι είναι ταμειακά τακτοποιημένοι και η θητεία τους δεν έχει λήξει μέχρι τις 5-5-2017. Σε αντίθετη περίπτωση, οι σύλλογοι πρέπει να προχωρήσουν στην εκλογή νέων αντιπροσώπων και στη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στην Ομοσπονδία το αργότερο έως 28-4-2017, σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού.

Σας ενημερώνουμε ότι για την χορήγηση της συνδικαλιστικής άδειας θα φροντίσει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Για το σκοπό αυτό, κάθε σύλλογος πρέπει να μας γνωστοποιήσει έγκαιρα τους αντιπροσώπους του, οι οποίοι νομιμοποιούνται να λάβουν μέρος στο Συνέδριο.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
(Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)

Π.Ο.Σ.Ε.ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. : Η προκήρυξη του 35ου Τακτικού Συνεδρίου