3121/2017-02-14 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Επιστολή Αγωνιστικής Συμπαράστασης προς Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Π.Ο.Σ.Ε.ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε., Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ., τους Κλαδικούς και Εργασιακούς Συλλόγους Μηχανικών για την 4ωρη Πανελλαδική Στάση Εργασία (10:00 – 14:00), την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2017
Αρ. Πρωτ. Σ.Ε.ΤΕΕ : 3121

 

Προς :
1.      Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
2.     Π.Ο.Σ.Ε.ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.,
3.     Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.,
4.     Κλαδικούς Συλλόγους Μηχανικών

Συνάδελφοι,

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εργαζόμενων Τ.Ε.Ε. (Σ.Ε.ΤΕΕ), που πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουάριου 2017, με θέμα την «Ένταξη του Τ.Ε.Ε. στον Κρατικό Προϋπολογισμό και στο Μητρώο της Γενικής Κυβέρνησης», αποφάσισε:

  • Να πραγματοποιήσει 4ωρη στάση εργασίας 10:00-14:00 την Τετάρτη 15.02.2017 και συγκέντρωση με την παρουσία όλων των εργαζομένων έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, όπου θα καταθέσουμε εγγράφως το αίτημά μας.
  • Να κοινοποιήσει προς όλα τα αρμόδια Υπουργεία το αίτημα της ένταξης του Τ.Ε.Ε. στο Μητρώο της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και των λειτουργικών του εξόδων στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
  • Να κοινοποιήσει την απόφαση του Σ.Ε.ΤΕΕ για αγωνιστικές κινητοποιήσεις στα συνδικαλιστικά όργανα (Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Π.Ο.Σ.Ε.ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε., Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ., τους Κλαδικούς και Εργασιακούς Συλλόγους Μηχανικών) και να ζητήσει τη συμπαράστασή τους.
  • Να ζητήσει συνάντηση με τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. ώστε να του εκθέσουμε το αίτημά μας για την ένταξη των λειτουργικών δαπανών του Τ.Ε.Ε. στον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και για την Ένταξη του Τ.Ε.Ε. στο Μητρώο της Γενικής Κυβέρνησης.
  • Να ζητήσουμε από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. να συζητηθεί το θέμα στην Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. και να δώσει εντολή στη Νομική Υπηρεσία του Τ.Ε.Ε. να συντάξει τα απαραίτητα έγγραφα (αιτιολογική έκθεση, προσχέδιο νόμου κ.λπ.).
  • Να ζητήσει από τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. να συζητηθεί το θέμα στην ειδική συνεδρίαση Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., που θα γίνει στις 18- 19 Φεβρουαρίου 2017.
  • Να κάνει παράσταση στη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. την ημέρα που θα συζητείται το θέμα μας.

Ζητάμε την συμπαράστασή σας και την παρουσία σας στην στάση εργασίας 10:00-14:00, την Τετάρτη 15.02.2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Δημήτρης Γεωργίου Παρασκευή Μπάτρα

Η επιστολή αγωνιστικής συμπαράστασης_2017-02-14_3121