3117/2017-02-08 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του Σ.Ε.ΤΕΕ

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ που συνήλθε στις 31 Ιανουάριου 2017, με θέμα την «Ένταξη του ΤΕΕ στον Κρατικό Προϋπολογισμό και στο Μητρώο της Γενικής Κυβέρνησης», αποφάσισε:


  • 4ωρη στάση εργασίας 10:00-14:00 την Τετάρτη 15.02.2017 και συγκέντρωση με την παρουσία όλων των Εργαζομένων έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, όπου θα καταθέσουμε εγγράφως το αίτημά μας.
  • Κοινοποίηση προς όλα τα αρμόδια Υπουργεία,  του αιτήματος «της ένταξης του ΤΕΕ στο Μητρώο της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και των λειτουργικών του εξόδων στον κρατικό προϋπολογισμό».
  • Κοινοποίηση της απόφασης του Σ.Ε.ΤΕΕ για αγωνιστικές κινητοποιήσεις, στα συνδικαλιστικά όργανα (ΑΔΕΔΥ, ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΜΔΥΔΑΣ, κλαδικούς και εργασιακούς συλλόγους μηχανικών) και αίτηση συμπαράστασής τους.
  • Να ζητηθεί συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, (ώστε να εκθέσουμε το αίτημά μας «για την ένταξη των λειτουργικών δαπανών του ΤΕΕ στον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και για την ένταξη του ΤΕΕ στο Μητρώο της Γενικής Κυβέρνησης».
  • Να ζητήσουμε από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ να συζητηθεί το θέμα στην Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ και να δώσει εντολή στη Νομική Υπηρεσία του ΤΕΕ, να συντάξει τα απαραίτητα έγγραφα (αιτιολογική έκθεση, προσχέδιο κ.λπ.).
  • Να ζητηθεί από τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, να συζητηθεί το θέμα, στην ειδική συνεδρίαση Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, που θα γίνει στις 18- 19 Φεβρουάριου 2017.
  • Να γίνει παράσταση στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, την ημέρα που θα συζητείται το θέμα μας.

Η Απόφαση της Γ.Σ. του Σ.Ε.ΤΕΕ της 31ης Ιανουαρίου 2017