3107/2017-01-23 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ./Σ.Ε.ΤΕΕ (Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017)

protypo-prosklisi-DS-SETEE_120x90

Αθήνα, 23 Ιανουαρίουίου 2017
Αρ. Πρωτ. Σ.Ε.ΤΕΕ : 3107

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τα νεοεκλεγμένα Μέλη του Δ.Σ. του Σ.Ε.ΤΕΕ :

Αβραμίδη Κωνσταντίνο
Ποντικάκο Σωτήριο
Λαδικό Ηλία
Αρέστη Κωνσταντίνο
Αντωνιάδου Παναγιώτα
Μπάτρα Παρασκευή

Συνάδελφοι,

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:30π.μ. στα Γραφεία του Συλλόγου μας (403), με θέματα ημερησίας διάταξης :

·         Ενημέρωση-αλληλογραφία (εισερχόμενα-εξερχόμενα),
·         Γ.Σ. (3η) για την  Ένταξη του ΤΕΕ στη Γενική Κυβέρνηση 31-01-2017
·         Οικονομικά – Συνδρομές,
·         Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων στο ΤΕΕ,
·         Αιμοδοσία.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Γεωργίου Δημήτριος Μπάτρα Παρασκευή

 

Κοινοποίηση :
     Εκπροσώπους Ψηφοδελτίων:
                    Αχλαδιώτη Γεώργιο
                    Καρύδη Κυριάκο

3107/2017-01-23 Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου (Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017)