3076/2016-09-23 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ./Σ.Ε.ΤΕΕ (Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2016)

protypo-prosklisi-DS-SETEE_120x90

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2016
Αρ. Πρωτ. Σ.Ε.ΤΕΕ : 3076

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τα νεοεκλεγμένα Μέλη του Δ.Σ. του Σ.Ε.ΤΕΕ :

Αβραμίδη Κωνσταντίνο
Ποντικάκο Σωτήριο
Λαδικό Ηλία
Αρέστη Κωνσταντίνο
Αντωνιάδου Παναγιώτα
Μπάτρα Παρασκευή

Συνάδελφοι,

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου  2016 και ώρα 11:30π.μ. στα Γραφεία του Συλλόγου μας (403), με θέματα ημερησίας διάταξης :

·         Ενημέρωση για την Συγκρότηση (Παραιτήσεις, Ενστάσεις, Απαντήσεις από ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ, ΑΔΕΔΥ, Νομική Σύμβουλο ΑΔΕΔΥ κα Μ.Τσίπρα),
·         Ενημέρωση αλληλογραφίας (εισερχόμενα-εξερχόμενα),
·         Εκλογή Αντιπροέδρου και Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Σ.Ε.ΤΕΕ,
·         Προγραμματισμός Δράσης Δ.Σ. του Σ.Ε.ΤΕΕ .
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Γεωργίου Δημήτριος Μπάτρα Παρασκευή

 

Κοινοποίηση :
     Αναπληρωματικά Μέλη:
                    Μελέτη Σοφία
                    Βάσιλα Αγγελική
                    Κόγκου Βενετία
                    Καραμάνο Νικόλαο
                    Πετρούτσα Φωτεινή
                    Ευσταθίου Φωτεινή
                    Χυδίρογλου Θεόδωρος
     Εκπροσώπους Ψηφοδελτίων:
                    Αχλαδιώτη Γεώργιο
                    Καρύδη Κυριάκο

3076/2016-09-23 Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου (Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2016)