3043/2016-05-20 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ.

protypo-prosklisi-DS-SETEE_120x90

Αθήνα, 20 Μαΐου 2016
Αρ. Πρωτ. Σ.Ε.ΤΕΕ : 3043

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τα νεοεκλεγμένα Μέλη του Δ.Σ. του Σ.Ε.ΤΕΕ :

Αβραμίδη Κωνσταντίνο
Ποντικάκο Σωτήριο
Λαδικό Ηλία
Αρέστη Κωνσταντίνο
Αντωνιάδου Παναγιώτα
Μπάτρα Παρασκευή

Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του Σ.Ε.ΤΕΕ, ως πλειοψηφόν Μέλος των εκλογών της 11ης Απριλίου 2016, για την ανάδειξη Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ, σας καλώ
την Τρίτη, 31 Μαΐου 2016 και ώρα 12:00μμ, στα Γραφεία του Συλλόγου μας (403), με θέμα την συγκρότησή του σε Σώμα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Δημήτρης Γεωργίου

Κοινοποίηση :
     Αναπληρωματικά Μέλη:
                    Μελέτη Σοφία
                    Βάσιλα Αγγελική
                    Κόγκου Βενετία
                    Καραμάνο Νικόλαο
                    Πετρούτσα Φωτεινή
                    Ευσταθίου Φωτεινή
                    Χυδίρογλου Θεόδωρος
     Εκπροσώπους Ψηφοδελτίων που συμμετείχαν στις Εκλογές:
                    Αχλαδιώτη Γεώργιο
                    Καρύδη Κυριάκο

3043/2016-05-20 Πρόσκληση Συγκρότησης Δ.Σ.