Επιστολή της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προς τους αρμόδιους Υπουργούς για τη λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων Μαλακάσας

protypo-anakoinosi-POSEYPEXODE_120x90
Θέμα: Λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων Μαλακάσας για το έτος 2016.
Κύριοι Υπουργοί,
Σας πληροφορούμε ότι εδώ και πενήντα χρόνια λειτουργεί στο χώρο του πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,
με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, ένας ιδιαίτερα καταξιωμένος στη συνείδηση των
συναδέλφων μας θεσμός, αυτός των παιδικών κατασκηνώσεων Μαλακάσας.

Εξαίρεση αποτέλεσαν οι δύο τελευταίες περίοδοι, που η κατασκήνωση λειτούργησε με την ευθύνη του Υ.Π.Ε.Κ.Α., λόγω της έλλειψης των αναγκαίων χρημάτων, εξαιτίας της κατάργησης της ΤΕΟ Α.Ε., η οποία εξασφάλιζε τη χρηματοδότησή της.
Επειδή πλησιάζουμε στην περίοδο έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου και το χρονικό διάστημα που απομένει είναι εξαιρετικά μικρό για να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες (ορισμός επιτροπών λειτουργίας & εξελεγκτική, προετοιμασία των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου, στελέχωση της κατασκήνωσης, ενέργειες προς τις αρμόδιες αρχές για την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών) για την ασφαλή, εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία της κατασκήνωσης, επιβάλλεται να προχωρήσετε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να μην υπάρξει άλλη καθυστέρηση και να λειτουργήσουν έγκαιρα οι παιδικές κατασκηνώσεις, όπως κάθε χρόνο.
Όπως έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν μπορούμε να συμβάλουμε με τη στήριξη και την ενεργή συμμετοχή μας στη διαφανή, εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της κατασκήνωσης και στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε να ορίσετε άμεσα συνάντηση μαζί μας, προκειμένου να μας ενημερώσετε για τις προθέσεις σας και να σας εκθέσουμε τις δικές μας απόψεις.

ΠΡΟΣ: 1. Τον Υπουργό ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. κ. Χ. Σπίρτζη
2. Τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας
κ. Π. Σκουρλέτη

ΚΟΙΝ: 1. Γεν. Γραμ. ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. κα. Θ. Πέρκα
2. Γεν. Γραμ. Υποδομών κ. Γ. Δέδε
3. Γεν. Γραμ. Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας κα Χ. Μπαριτάκη
4. Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών/Τμήμα
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Υ.ΠΕ.ΚΑ
6. Συλλόγους – μέλη μας

 Επιστολή 141/27-4-2016