3025/15-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ.

protypo-prosklisi-DS-SETEE_120x90

Αθήνα,15 Απριλίου 2016
Αρ. Πρωτ. Σ.Ε.ΤΕΕ : 3025

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τα νεοεκλεγμένα Μέλη του Δ.Σ. του Σ.Ε.ΤΕΕ :

Αβραμίδη Κωνσταντίνο
Ποντικάκο Σωτήριο
Λαδικό Ηλία
Αρέστη Κωνσταντίνο
Αντωνιάδου Παναγιώτα
Μπάτρα Παρασκευή

Συνάδελφοι,
Πρωτίστως θέλω να σας συγχαρώ για την εκλογή σας στο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας και να σας ευχηθώ καλή δύναμη, αγωνιστική και ενωτική διάθεση στο δύσκολο έργο μας.
Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του Σ.Ε.ΤΕΕ, ως πλειοψηφόν Μέλος των εκλογών της 11ης Απριλίου 2016, για την ανάδειξη Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ,
σας καλώ σε Συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα την συγκρότησή του σε Σώμα, την Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016 και ώρα 12:00μμ, στα Γραφεία του Συλλόγου μας (612).

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Δημήτρης Γεωργίου

Κοινοποίηση :
     Αναπληρωματικά Μέλη:
                    Μελέτη Σοφία
                    Βάσιλα Αγγελική
                    Κόγκου Βενετία
                    Καραμάνο Νικόλαο
                    Πετρούτσα Φωτεινή
                    Ευσταθίου Φωτεινή
                    Χυδίρογλου Θεόδωρος
     Εκπροσώπους Ψηφοδελτίων που συμμετείχαν στις Εκλογές:
                    Αχλαδιώτη Γεώργιο
                    Καρύδη Κυριάκο

3025/2016-04-15 Πρόσκληση Συγκρότησης Δ.Σ.