3015/28-03-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε. των ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

protypo-anakoinosi-SETEE_120x90
KEΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ  ΤΟΥ Σ.Ε. Τ.Ε.Ε. ΤΗΣ 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3015/28.3.2016  (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΠΡΟΣ
Την εκπρόσωπο της Παράταξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Αριστερή Ενότητα Εργαζομένων ΤΕΕ – Αριστερή Πρωτοβουλία Εργαζομένων ΤΕΕ», συνάδελφο Βενετία Κόγκου.

Κοινοποίηση:  Εκπρόσωποι συνδυασμών

Σε απάντηση του με Αριθμ. πρωτ. Σ.Ε. Τ.Ε.Ε. 3014/28.3.2016 ηλεκτρονικού μηνύματός σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.      Στην με Αρ. πρωτ. Σ.Ε. Τ.Ε.Ε. 3008/18.3.2016 Ανακοίνωση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε), η οποία και συντάχθηκε με βάση τις συζητήσεις  των παρατάξεων και της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής μετά το τέλος της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης (18/3) προτάθηκε η 28η Μαρτίου ως ικανοποιητική αν και μακρινή ημερομηνία για την προθεσμία για την πληρωμή των συνδρομών.

2.      Στην με Αρ. πρωτ. Σ.Ε. Τ.Ε.Ε. 3009/21.3.16 Ανακοίνωση της Κ.Ε.Ε, η οποία ήταν αποτέλεσμα κοινής συνεδρίασης της Κ.Ε.Ε και των εκπροσώπων των παρατάξεων, πλην της «Ανεξάρτητης Περιφερειακής Κίνησης Εργαζομένων ΤΕΕ», ορίζεται ΟΜΟΦΩΝΑ από τους παρόντες, ως καταληκτική η ίδια ημερομηνία και γίνονται κάποιες αλλαγές στη διατύπωση για τις ταχυδρομικές επιταγές.

Υπενθυμίζουμε εδώ ότι η ημερομηνία επιλέχθηκε έτσι ώστε μετά το κλείσιμο των οικονομικών εκκρεμοτήτων των συναδέλφων να μπορέσει η Κ.Ε.Ε σε συνεδρίασή της δύο μέρες τουλάχιστον αργότερα (διότι τόσο κατ’ εκτίμηση καθυστερούν οι αποδόσεις των ταχυδρομικών επιταγών) να συντάξει τους εκλογικούς καταλόγους.  Στη συνέχεια θα πρέπει να διαπιστώσει σε ποιές πόλεις  μπορούν να καταρτισθούν Εκλογικά Τμήματα λαμβάνοντας υπ’ όψιν το θέμα της μυστικότητας της ψηφοφορίας, τον αριθμό των εκλογέων, τη δυνατότητα σύνθεσης των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών (αφού αποκλεισθούν από αυτές οι υποψήφιοι) κλπ.  Μετά από τα ανωτέρω θα πρέπει να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος ώστε να γίνει η αποστολή των εκλογικών καταλόγων και του λοιπού εκλογικού υλικού, ο διορισμός Δικαστικών Αντιπροσώπων από τα Πρωτοδικεία καθώς  και να επιλυθούν και  άλλα πιθανά προβλήματα που στην πορεία μπορεί να προκύψουν.

Υπολογίζοντας λοιπόν όλα τα παραπάνω καθώς και τα μεσολαβούντα Σαββατοκύριακα και τις ενδεχόμενες απεργίες, η Κ.Ε.Ε εμμένει στην απόφασή της και απορρίπτει τις αιτιάσεις της εκπροσώπου της παράταξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Αγωνιστική Ενότητα Εργαζομένων ΤΕΕ- Αριστερή Πρωτοβουλία Εργαζομένων ΤΕΕ».

Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η Κ.Ε.Ε. έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε κάθε συνάδελφος στην Αθήνα και στην Περιφέρεια να είναι ενημερωμένος σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία και τον τρόπο εξόφλησης συνδρομής, προκειμένου οι συνάδελφοι που το επιθυμούν, να μπορούν να συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες της 11ης Απριλίου 2016.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αλεξάνδρα Περγαντοπούλου

Κυριάκος Σταθόπουλος

Αναστασία Καμπόσου