2988/17-02-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 13.00,

με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1.      Ενημέρωση μελών Δ. Σ.
2.      Ετήσια απολογιστική Γ. Σ.
3.      Εκλογές αντιπροσώπων στην ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του ΣΕΤΕΕ.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Γεωργίου Αναστάσιος Ψαραδέλης