2981/10-02-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 13.00,

με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1.      Ασφαλιστικό,
2.      Ετήσια απολογιστική Γ. Σ.,
3.      Εκλογές αντιπροσώπων στην Π.Ο.Σ.Ε.ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του ΣΕΤΕΕ.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Γεωργίου                       Αναστάσιος Ψαραδέλης