2958/15-01-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 13.00, με θέμα Ημερήσιας Διάταξης:
1.      Κινητοποιήσεις για το Ασφαλιστικό.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του ΣΕΤΕΕ.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Γεωργίου                       Αναστάσιος Ψαραδέλης