Month: Δεκέμβριος 2015

Εργατική και Συνδικαλιστική Νομοθεσία

1-ergatiki-nomothesia-2016-02-03.csv

ΝΟΜΟΙΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
ΦΕΚ Α120/27-06-2008

Η΄ Αναθεωρητικής
- ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ (της Η΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων)
Π.Δ.318/1992 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) - περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.
Ν.4250 (ΦΕΚ Α74/26-03-2014) - Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α ́ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.
Ν.3863 (ΦΕΚ Α115/15-07-2010) - Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις
Ν.4111 (ΦΕΚ Α18/25-01-2013) - Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012
Ν.3865 (ΦΕΚ Α120/21-07-2010) - Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις.
Ν.4002 ΦΕΚ 180/22.8.2011) - Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου
Ν.4024 (ΦΕΚ Α226/27.11.2011) - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015
Ν.3839 (ΦΕΚ Α51/29.03.2010) - Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια
Ν.3528 (ΦΕΚ Α26/09.02.2007) - Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
Ν.3943 (ΦΕΚ Α66/31.3.2011) - Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικον
Ν.1264/1982 - Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων
Τα άρθρα 78-107 - περί σωματείων του Αστικού Κώδικα, τα οποία ισχύουν, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν.1264/1982
Ν. 3429/2015 - περί μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων...
Εγκλυκλιος για μισθοδοσία δημοσίων υπαλλήλων 27-12-2015-παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176 /Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις
N.4369/2016 Βαθμολόγιο Δημοσίων Υπαλλήλων 27-02-2016- Βαθμολόγιο Δημοσίων Υπαλλήλων Ν.4369/27-02-2016 (ΦΕΚ 33/2016)
N.4405/2016 Η Διάταξη (ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΟΥ Ν.4405/2016) για την μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων Δ.Ε. με εμπειρία 13-07-2016- Η Διάταξη (ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ) για την μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων Δ.Ε. με εμπειρία 13-07-2016
ΠΔ.69/2016 Το Προεδρικό Διάταγμα για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον Ιδιωτικό τομέα 13-07-2016- Το Προεδρικό Διάταγμα για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον Ιδιωτικό τομέα 13-07-2016