133/23-11-2015 ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

Η Συνέλευση των Προέδρων, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 20-11-2015, καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι, καθώς και κάθε ενέργεια τυφλού φανατισμού απ’ όπου κι αν προέρχεται και όπου κι αν αυτή εκδηλώνεται….
Ψήφισμα της Συνέλευσης Προέδρων της Π.Ο.Σ.Ε.ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. για την τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι