131/20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 2015

Η σημερινή Συνέλευση των Προέδρων πραγματοποιείται σε μια χρονική περίοδο, όπου τίποτα δεν φαίνεται να αλλάζει, μιας και η οικονομική, πολιτική και κοινωνική κρίση έχει πια παγιωθεί, παρά τις θυσίες των πολιτών που έτρεφαν ελπίδες ότι η νέα Κυβέρνηση, θα έβαζε, αν όχι ένα τέλος, τουλάχιστον θα μετρίαζε τον ακραίο νεοφιλελευθερισμό και το πελατειακό Κράτος και θα προωθούσε μια πολιτική με επίκεντρο τους οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερους. Δυστυχώς οι προσδοκίες διαψεύστηκαν, μιας και η Κυβέρνηση, αθετώντας τις προεκλογικές της δεσμεύσεις ότι θα αντιπαλέψει τις πολιτικές της λιτότητας και της συρρίκνωσης της οικονομίας, συνεχίζει να συντάσσεται με την πολιτική των δανειστών, απόλυτα υποταγμένη στις παράλογες απαιτήσεις τους, υπερψηφίζοντας το τρίτο μνημόνιο, με το πιο επαχθές πακέτο μέτρων, ακολουθώντας την ίδια αδιέξοδη πολιτική με αυτή των προκατόχων της……

Απόφαση Συνέλευσης Προέδρων Π.Ο.Σ.Ε.ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.