2930/28-09-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 12.00μμ, με θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Διεξαγωγή Γ.Σ. την Παρασκευή 2/10/2015.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πειθαρχικού Συμβουλίου ΤΕΕ, με τηλεδιάσκεψη, για την παρουσία του Μέλους του Δ.Σ. Βαγγ. Κανελλόπουλου από το ΠΤ Πελοποννήσου, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Συλλόγου με έξοδα μετακίνησης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Γεωργίου Αναστάσιος Ψαραδέλης