2929/28-09-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρ.πρωτ.ΤΕΕ: 23296/28-09-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την κατάθεση αιτήματος υπογεγραμμένου από 51 συναδέλφους και παρά την παρατυπία της διαδικασίας, δεδομένου ότι οι συνάδελφοι δεν ήταν οικονομικά ενήμεροι  όπως ορίζεται από το άρθρο 12 του καταστατικού, σας καλεί σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ, με θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΕ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Σας υπενθυμίζουμε ότι προκειμένου να επιτευχθεί απαρτία, απαιτείται να παρευρίσκονται περισσότεροι του ½ των ταμειακά τακτοποιημένων μελών που εργάζονται στις Υπηρεσίες του ΤΕΕ στην Αθήνα.

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Γεωργίου Αναστάσιος Ψαραδέλης

Κοινοποίηση:

  • Πρόεδρο & Δ.Ε. ΤΕΕ
  • Γενική Δ/νση
  • Δ/νση Διοικητικού
  • Περιφερειακά Τμήματα