2916/01-10-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015 και ώρα 11:00 πμ, με θέμα Ημερησίας Διάταξης:

  1. Δημοψήφισμα της 5/7/2015

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Γεωργίου Αναστάσιος Ψαραδέλης