2901/15-05-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Εκλογή ΕΥΑΕ/ΤΕΕ)

Αριθμ.Πρωτ.ΤΕΕ: 12249 / 18-05-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη :

 • Την εισήγηση του Προέδρου του Σ.Ε.Τ.Ε.Ε. στο Δ.Σ. στις 04-05-2015,
 • το εισερχόμενο έγγραφο με αρ.πρωτ.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.: 2900/14-05-2015,

που αφορά την πρωτοβουλία συγκέντρωσης υπογραφών των συναδέλφων  Κ.Καρύδη, Ε.Μπάτρα και Β.Δαγρέ, για την εκλογή  Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων στο ΤΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 2 & 3 του Ν.1568/1985,

 • το Ν.1568/1985, (ΦΕΚ 177/Α/85),
 • και το άρθρο 12 & 13 του καταστατικού του Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.,

σας καλεί σε

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

την Δευτέρα 25/5/2015 και ώρα 12.00 π.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ,

με θέμα: την ανάδειξη μέσω αρχαιρεσιών, 3μελούς Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων στο ΤΕΕ.

Ημερήσια διάταξη Συνέλευσης :

 1. Εκλογή 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής,
 2. Υποβολή Υποψηφιοτήτων – κατάρτιση ψηφοδελτίου (με αλφαβητική σειρά),
 3. Εκλογή ΕΥΑΕ/ΤΕΕ.

  Σας υπενθυμίζουμε ότι προκειμένου να επιτευχθεί απαρτία, απαιτείται να παρευρίσκονται το ½ των εργαζομένων των Υπηρεσιών του ΤΕΕ στην Αθήνα.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Γεωργίου Αναστάσιος Ψαραδέλης

 

Κοινοποίηση:

 • Πρόεδρο ΤΕΕ
 • Γενική Διεύθυνση
 • Δ/νση Διοικητικού
 • Μέλη Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.
 • Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ