2900/14-05-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΕ (ΕΥΑΕ/ΤΕΕ)

Αθήνα, 12 Μαΐου 2015

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Οι υπογράφοντες, που στις 12 Μαΐου 2015, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ, πήραμε την πρωτοβουλία συγκέντρωσης υπογραφών για την εκλογή Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΕΥΑΕ/ΤΕΕ), ζητάμε από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Τ.Ε.Ε. κατά τις διατάξεις των άρθρων 2 & 3 του Ν.1568/1985 «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων», τη σύγκλιση  σχετικής συνέλευσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση και εκλογής στην ΕΥΑΕ/ΤΕΕ έχουν όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας τους, την εγγραφή τους στο Σύλλογο Εργαζομένων ΤΕΕ και την οικονομική τους τακτοποίηση σε αυτόν.

Σύμφωνα με τον αριθμό των εργαζομένων που εργάζονται στις Υπηρεσίες του ΤΕΕ στην Αθήνα, η ΕΥΑΕ/ΤΕΕ είναι 3μελής. 

Τα Μέλη της Επιτροπής Πρωτοβουλίας
Κυριάκος Καρύδης Εύη Μπάτρα Βίκυ Δαγρέ