2866/27-02-2015 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ του ΣΕΤΕΕ (για την καθυστέρηση στη μισθοδοσία)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ του ΣΕΤΕΕ

 Οι εργαζόμενοι του ΤΕΕ σήμερα (27 Φεβρουαρίου) διαπίστωσαν με έκπληξη ότι δεν καταβλήθηκε η τακτική μισθοδοσία τους.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ, ζήτησε συνάντηση με την Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ συνάδελφο Α.Κουρτέση, για να ενημερωθεί και να διαμαρτυρηθεί για την μη προκαθορισμένη καταβολή της μισθοδοσίας.

Στη συνάντηση αυτή, η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ απέδωσε την καθυστέρηση σε διαδικαστικό πρόβλημα που λύθηκε και δεσμεύτηκε να ενημερώσει μέσω της Υπηρεσίας για την ακριβή ημερομηνία καταβολής της μισθοδοσίας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Γεωργίου Αναστάσιος Ψαραδέλης