2845/20-11-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

 Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση την Παρασκευή 21/11/2014  και ώρα 11,30 πμ, με θέμα Ημερησίας Διάταξης:

  1. Έγγραφο Προέδρου ΤΕΕ προς τους υπαλλήλους με αριθμό πρωτ/λου 28843/14-11-2014.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Γεωργίου Αναστάσιος Ψαραδέλης