2828/17-10-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

 Σας καλούμε σε συνεδρίαση την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 12:00 ,, με θέματα Ημερησίας Διάταξης:

  1. Ενημέρωση μελών ΔΣ για θέματα της με αρ. πρωτ. 2826/3-10-14 επιστολής προς Πρόεδρο & Μέλη της ΔΕ και Αντιπροσωπείας ΤΕΕ.
  1. Αξιολόγηση – Ενημέρωση – Αποφάσεις.
  2. Ενημέρωση για Parking.
  3. Υπερωρίες σε εργαζόμενους ΤΕΕ.
  4. Συνδρομή μελών ΣΕΤΕΕ.
  5. Πρόσκληση από Συνδικαλιστική Πρωτοβουλία Εργαζομένων στο ΤΕΕ.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Γεωργίου Αναστάσιος Ψαραδέλης