2826/03-10-2014 ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς Πρόεδρο ΤΕΕ & Μέλη ΔΕ – Πρόεδρο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ – Παρατάξεις της ΔΕ ΤΕΕ

Προς : Πρόεδρο ΤΕΕ & Μέλη ΔΕ
  Πρόεδρο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
  Παρατάξεις της ΔΕ ΤΕΕ

Κύριοι,

σας καταθέτουμε κατάσταση θεμάτων προς επίλυση, τα οποία έχουν τεθεί στη Διοίκηση του ΤΕΕ είτε προφορικώς είτε γραπτώς, και τα οποία δεν έχουν επιλυθεί μέχρι τώρα ενώ απασχολούν όλους τους εργαζόμενους του ΤΕΕ και έχουν προκύψει από τις Γενικές Συνελεύσεις.

  1. Βιωσιμότητα του ΤΕΕ

Πάγιο αίτημα του Συλλόγου, η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ΤΕΕ (μισθοδοσία προσωπικού, ενοίκια, ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λ.π.) μέσω του προϋπολογισμού του εποπτεύοντος Υπουργείου.

  1. Πρόβλεψη στο Θεσμικό Πλαίσιο του ΤΕΕ

Για συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων στις συνεδριάσεις της Δ.Ε., στα θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους.

  1. Αξιολόγηση

Οι εργαζόμενοι του ΤΕΕ έχουν αποφασίσει στην Γενική Συνέλευσή τους, να μην συμμετέχουν σε καμία διαδικασία της εφαρμογής του Ν.4025/2014.

Ζητούμε από το Φορέα μας ανεξάρτητα από οποιανδήποτε Απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας να συνταχθεί με την απόφαση των εργαζομένων.

Επίσης να μην προβεί το ΤΕΕ σε αποστολή στοιχείων για τον επανέλεγχο της μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου.

  1. ΠΑΡΚΙΝΓΚ

Η συμβατότητα απασχόλησης εργαζόμενων του ΤΕΕ, στο πάρκινγκ της Λ.Κηφισίας, δραστηριότητα η οποία δεν προβλέπεται από το οργανόγραμμα του ΤΕΕ. Παρά τις κάποιες ενέργειες της Υπηρεσίας, με το έγγραφο προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υπάρχει καθυστέρηση σε βαθμό αγνόησης του προβλήματος. Τήρηση της εργατικής νομοθεσίας όσων απασχολούνται. Κατάργηση χημικής τουαλέτας .

  1. Γιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφάλειας

Χρόνιο αίτημα, τόσο του ΣΕΤΕΕ όσο και της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας, η οποία ενώ είχε συσταθεί το 2004 (με τριετή θητεία), με ευθύνη της Υπηρεσίας, δεν διεξήχθησαν εκλογές για να συσταθεί νέα Επιτροπή. Για τον Γιατρό Εργασίας, ενώ η Υπηρεσία έχει κινήσει τις διαδικασίες, υπάρχει τεράστια καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή τους.

  1. Το επίδομα των 176 €

Να επανεκτιμηθεί η δυνατότητα υλοποίησης της εφετειακής απόφασης περί αναδρομικής καταβολής του επιδόματος των 176€ στους εργαζόμενους ΙΔΑΧ του ΤΕΕ.

  1. Μετακινήσεις Προσωπικού

Η δίκαιη απαίτηση της τοποθέτησης της συναδέλφου Ε. Χριστοδούλου στο Περιφ. Τμήμα Μαγνησίας, όπου μέχρι τώρα εργαζόταν, θέση για την οποία κρίθηκε ότι εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες και επιπροσθέτως  καθόσον κατοικεί οικογενειακώς στο Βόλο.

Για το θέμα των μετακινήσεων, η θέση του ΣΕΤΕΕ είναι ότι οι μετακινήσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται κατόπιν τεκμηρίωσης των αναγκών που τις επιβάλλει, πιστοποιημένες από την Υπηρεσία για την εύρυθμη λειτουργία της καθώς επίσης μέσα στα νόμιμα πλαίσια των δικαιωμάτων των εργαζόμενων.

Να καλυφθούν οι δύο οργανικές θέσεις καθαριστριών με μόνιμο προσωπικό.

Καταβολή χρημάτων στον εργολάβο καθαρισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ, με ρήτρα εξόφλησης των απλήρωτων καθαριστριών. Τήρηση παρουσιολογίου των εργαζομένων στην καθαριότητα.

  1. ΤΣΜΕΔΕ

Άμεση παρέμβαση στο ΤΣΜΕΔΕ, ώστε να καλύπτονται οι μόνιμοι υπάλληλοι του ΤΕΕ που συνταξιοδοτούνται, με μέρος της σύνταξης, μέχρι την έκδοσή της από το ταμείο, όπως αυτό εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζόμενους της χώρας απ’ όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Επίσης ζητάμε να καταργηθεί η ετήσια συνδρομή των υπαλλήλων – Μηχανικών στο ΤΕΕ.

  1. Αποθήκη (Κεραμικού 40)

Άμεσος καθαρισμός και διενέργεια μυοκτονίας και απολύμανσης της αποθήκης.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Γεωργίου Αναστάσιος Ψαραδέλης

 

Κοινοποίηση

-Γεν. Διεύθυνση