2807/08-07-2014 ΕΠΙΣΤΟΛΗ για «επιλογή» ωραρίου

Αρ.πρωτ.ΤΕΕ : 18025/08-07-2014

Προς :

  • Γενική Διευθύντρια ΤΕΕ,
  • Διευθυντές Υπηρεσιών ΤΕΕ,
  • Προϊσταμένους ΠΤ ΤΕΕ.

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ μετά από καταγγελίες συναδέλφων ότι υπάρχουν πιέσεις προϊσταμένων για «επιλογή» ωραρίου διαφορετικού από τις προτιμήσεις τους, δηλώνει πως η πρακτική αυτή είναι παράνομη και αντισυναδελφική.

Υπενθυμίζουμε, με βάση το με αριθμό πρωτ/λου 15997/16-6-2014 συνημμένο εγγράφο της Υπηρεσίας, η επιλογή του ωραρίου είναι δικαίωμα του εργαζόμενου.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Γεωργίου Αναστάσιος Ψαραδέλης