2804/04-07-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση την Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014 και ώρα 12:30 πμ, με θέματα Ημερησίας Διάταξης:

  1. Ενημέρωση μελών Δ.Σ.
  2. «Αξιολόγηση» (έλεγχος πεπραγμένων Απόφασης Γ.Σ. και

προγραμματισμός πορείας κινητοποιήσεων)

  1. Parking
  2. Τοποθέτηση συν. Ελένης Χριστοδούλου (Λάρισα)
  3. ΔΕΗ (ψήφισμα)

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Γεωργίου Αναστάσιος Ψαραδέλης