2789/06-06-2014 ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Χ. Σπίρτζη

κ. Πρόεδρε,

Διαπιστώσαμε ότι στην δημοσίευση του Φ.Ε.Κ. της απόφασης κατάταξης σε θέση εργασίας της συν. Ελένης Χριστοδούλου, προφανώς εκ παραδρομής, αναφέρεται ότι θα απασχολείται στο Π.Τ. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας.

Η συγκεκριμένη υπάλληλος κατατάσσεται στο ΤΕΕ σύμφωνα με δικαστική απόφαση καθόσον κρίθηκε ότι εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Υπηρεσίας, η οποία όμως είναι το Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας, όπου από καιρό και μέχρι σήμερα απασχολείται.

Δεδομένου του ότι κατοικεί οικογενειακώς στον Βόλο όπου και η έδρα του Περιφερειακού Τμήματος Μαγνησίας, της οικονομικής επιβάρυνσης που θα υποστεί αν καθημερινώς μετακινείται από το Βόλο στη Λάρισα (310 € μηνιαίως), των καθημερινών πρακτικών θεμάτων που ως μητέρα δεν θα μπορεί να διεκπεραιώνει αλλά και ιδιαιτέρως των αναγκών προσωπικού που έχει το Τμήμα, σας παρακαλούμε για ανθρωπιστικούς λόγους να προβείτε στην δημοσίευση της ορθής επανάληψης της απόφασης, κατατάσσοντας την συν. Ε. Χριστοδούλου στο Π.Τ. Μαγνησίας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
        Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Γεωργίου   Αναστάσιος Ψαραδέλης
 

 

Κοινοποίηση:

Γενική Διεύθυνση ΤΕΕ,

Δ/νση Διοικητικού Προσωπικού ΤΕΕ.