2776/08-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ του ΣΕΤΕΕ προς Πρόεδρο & ΔΕ του ΤΕΕ, Γενική Διεύθυνση ΤΕΕ, Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού ΤΕΕ.

Αρ.πρωτ.ΤΕΕ:10514/08-04-2014

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΤΕΕ,

ζητά από την Διοίκηση του ΤΕΕ την άμεση καταβολή της αμοιβής στους απασχολούμενους στις εκλογές του ΤΕΕ, καθώς επίσης τον ακριβή χρόνο απόδοσης των δεδουλευμένων.

Επίσης ζητά από την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ και την Υπηρεσία, την πλήρη αιτιολόγηση των ποσών που θα δοθούν στους εργαζόμενους, ώστε να αποφευχθεί κάθε προστριβή και πικρία μεταξύ των.

Επιπλέον θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο φόρτος εργασίας των υπαλλήλων που διεκπεραίωσαν τις εργασίες των απασχολουμένων συναδέλφων στις εκλογές του ΤΕΕ.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Γεωργίου Αναστάσιος Ψαραδέλης