2775/08-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ του ΣΕΤΕΕ

Αρ.πρωτ.ΤΕΕ:10897/14-04-2014

Προς Πρόεδρο & ΔΕ του ΤΕΕ, Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού ΤΕΕ, Διευθυντές Διευθύνσεων ΤΕΕ, Προϊσταμένους Τμημάτων ΤΕΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΕΕ,

ομόφωνα καταδικάζει το Νόμο της κυβέρνησης για την αξιολόγηση των υπαλλήλων,  καθόσον θεσμοθετεί διαθεσιμότητες – απολύσεις, δημιουργώντας ετησίως δεξαμενή διαθέσιμων απολυμένων Δημοσίων Υπαλλήλων, η οποία θα αξιοποιείται ανάλογα με τις «ανάγκες» Κυβέρνησης και Τρόικας.

Καλεί τους συναδέλφους και ιδιαίτερα όσους εμπλέκονται στην εφαρμογή του νόμου, λόγω της θέσης τους στη διοικητική ιεραρχία, να απέχουν από κάθε σχετική διαδικασία.

Κανείς δεν πρέπει να συνεργήσει με την υπογραφή και τη συμμετοχή του σε απολύσεις συναδέλφων.

Κανείς δεν πρέπει να βάλει την υπογραφή του σε μία προδήλως παράνομη και αντισυνταγματική διαδικασία.

Επίσης καλούμε τους εργαζόμενους σε εγρήγορση για να μην υλοποιηθούν τέτοιες αποφάσεις.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Γεωργίου Αναστάσιος Ψαραδέλης

 

Κοινοποίηση:

  • Μέλη του ΣΕΤΕΕ