2772/28-03-2014 ΨΗΦΙΣΜΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΤΕΕ καταγγέλλει και καταδικάζει την αστυνομική βία που ασκήθηκε στις απολυμένες καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών στις 26-03-2014.

Απαιτούμε την ικανοποίηση των αιτημάτων των απολυμένων καθαριστριών και την κατάργηση του μέτρου της διαθεσιμότητας στο Δημόσιο.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ