2768/24-03-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση την Πέμπτη 27 Μαρτίου και ώρα 10:00πμ, με θέματα Ημερησίας Διάταξης:

  1. Αξιολόγηση (νόμος Παυλόπουλου),
  2. Θέματα Συναδέλφων στο Parking του ΤΕΕ,
  3. Απόφαση του ΤΣΜΕΔΕ (για μη μηχανικούς) προκαταβολής της σύνταξης,
  4. Τρέχοντα θέματα.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Γεωργίου Αναστάσιος Ψαραδέλης

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  • Μέλη του ΣΕΤΕΕ.