2765/18-03-2014 ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

 

Ύστερα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής των Αρχαιρεσιών της 11ης Μαρτίου 2014 και σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του ΣΕΤΕΕ, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα από τα εκλεγμένα Μέλη στη συνεδρίαση της 18ης Μαρτίου 2014.

Μετά από μυστική ψηφοφορία που διενεργήθηκε για την ανάδειξη Προέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία και Αντιπροέδρου, ανακηρύσσονται:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΨΑΡΑΔΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΚΑΜΠΟΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΕΛΗ : ΛΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΟΦΙΑ

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Γεωργίου Αναστάσιος Ψαραδέλης

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. Πρόεδρο & Δ.Ε. ΤΕΕ
  2. Προέδρους & Δ.Ε. Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ
  3. Αντιπροσωπεία ΤΕΕ
  4. Γενική Διεύθυνση ΤΕΕ
  5. Διεύθυνση Διοικητικού ΤΕΕ
  6. ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ