2759/31-01-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση την Δευτέρα 3/2/2014  και ώρα 12:30 με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

-Ορισμός εκλογοαπολογιστικής  Γενικής  Συνέλευσης.

-Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                            Η Γεν. Γραμματέας

 

Παν. Ρήγας                                                            Σταυρ. Καπελλάκου