2745/19-11-2013 ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Χ. Σπίρτζη (για τους νέους 11 συναδέλφους)

 Προς

-Τον Πρόεδρο  του ΤΕΕ κ. Χ. Σπίρτζη

κ. Πρόεδρε,

Πριν από έναν και πλέον μήνα δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2626/16.10.2013 η κατανομή Προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων που αφορά και σε 11 εργαζόμενους στο ΤΕΕ. Παρά ταύτα η ομηρία και η αγωνία τους συνεχίζεται. Εκκρεμεί προς υπογραφή από μέρους σας η ονομαστική πράξη κατάταξής τους και το σχετικό διαβιβαστικό στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Μια πράξη  διοικητικά και υπηρεσιακά νομιμότατη και άρα αυτονόητη.

Δε μπορεί να καθυστερείται η υλοποίηση του παραπάνω ζητήματος, για το οποίο η Διοίκηση του ΤΕΕ έχει αποφασίσει  και το αρμόδιο Υπουργείο με Υπουργική Απόφαση έχει προβεί στην κατανομή τους για άρση εκκρεμοτήτων πρόσληψης τους.

Χωρίς προθέσεις αντιπαράθεσης, άλλωστε η περίοδος δεν ενδείκνυται να τροφοδοτούνται εντάσεις, θα πρέπει άμεσα να υπογράψετε και να διαβιβάσετε τα σχετικά έγγραφα στο αρμόδιο Υπουργείο για την επίλυση του ζητήματος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                        Η Γεν. Γραμματέας

Παν. Ρήγας                                                         Σταυρ. Καπελλάκου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

– Τα μέλη της Δ. Ε. του ΤΕΕ

– Τη Γ.Διευθύντρια κ. Δ. Κανέλου

– Τη Δ/ντρια Διοικητικού κ. Κ. Τραντάλη