2737/21-10-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σας καλούμε σε συνεδρίαση την Τετάρτη 23/10/2013  και ώρα 12:00 με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

-Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα.

-Η θετική εξέλιξη για τους 11 και η ενημέρωσή τους.

-Οι διαθεσιμότητες – απολύσεις στο δημόσιο

-Συμμετοχή  στην απεργία των συνδικάτων 6/11/2013.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                            Η Γεν. Γραμματέας

Παν. Ρήγας                                                            Σταυρ. Καπελλάκου