2734/04-10-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συνάδελφοι,

To Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 2/10/2013 αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού, να πραγματοποιηθεί ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την ΤΕΤΑΡΤΗ 9/10/2013 και ώρα 11:30 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Ενημέρωση
  2. Η αδιαλλαξία της Διοίκησης του ΤΕΕ, δια του Προέδρου της, σε διαβούλευση με το σύλλογο και τους εργαζόμενους
  3. Η αντισυνδικαλιστική απρόκλητη πράξη του προέδρου για μετακίνηση μέλους του Δ.Σ και η βλαπτική υπηρεσιακή μεταβολή του
  4. Οι διαθεσιμότητες – απολύσεις στο Δημόσιο.
  5. Τρέχοντα θέματα.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

Σας υπενθυμίζουμε ότι προκειμένου να επιτευχθεί απαρτία απαιτείται να παρευρίσκονται περισσότεροι του ½ των ταμειακά τακτοποιημένων μελών για το 2013 που εργάζονται στις Υπηρεσίες του ΤΕΕ στην Αθήνα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος                                                Η Γεν. Γραμματέας

Παν. Ρήγας                                                 Σταυρ. Καπελλάκου

Κοινοποίηση:

  • Πρόεδρο ΤΕΕ
  • Γ. Δ/νση
  • Δ/νση Δοικητικού