2733/30-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση την Τετάρτη 2/10/2013  και ώρα 12:00 με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

-Ενημέρωση για την παρέμβαση στη Δ.Ε.

-Τρέχοντα θέματα.

-Ορισμός ημερομηνίας για  έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                            Η Γεν. Γραμματέας

Παν. Ρήγας                                                            Σταυρ. Καπελλάκου