2718/27-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αθήνα 27-08-2013

 

Σας καλούμε σε συνεδρίαση την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/08/2013 και ώρα 12:00 με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

-Ενημέρωση (προϋπολογισμός ΤΕΕ, διαθεσιμότητες  κλπ).

-Υλοποίηση Δικαστικών αποφάσεων ( 176, κατάταξη των 11 , απόφαση για συναδέλφισα  περιφ. Τμήματος  Μαγνησίας).

-Τρέχοντα θέματα (μετακινήσεις συναδέλφων κλπ).

-Προγραμματισμός δράσεων για τη συνέχεια.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                     Η Γεν. Γραμματέας

Παν. Ρήγας                                                       Σταυρ. Καπελλάκου