2703/12-07-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  –  ΚΑΛΕΣΜΑ σε 24ωρη απεργία την Τετάρτη 17/7/2013

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι στο Κεντρικό και στα Περιφερειακά Τμήματα,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων του ΤΕΕ υλοποιώντας την ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 9/7/2013 σας καλεί σε 24ωρη απεργία την Τετάρτη 17/7/2013 με θέματα προς τη Διοίκηση του ΤΕΕ:

 • Την πλήρη ενημέρωση των εργαζομένων σε σχέση με τη λειτουργία του ΤΕΕ και τον υπό έγκριση προϋπολογισμό.
 • Την υλοποίηση των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν εργαζόμενους στο ΤΕΕ.
 • Τις χωρίς θεσμική κάλυψη, δια προφορικών εντολών, μετακινήσεις υπαλλήλων σε δραστηριότητες εκτός των θεσμικών τους υποχρεώσεων.
 • Εντατικοποίηση δράσεων για ένταξη στον προϋπολογισμό του Υπουργείου για το 2014, ποσό επιχορήγησης για το ΤΕΕ αντίστοιχο των λειτουργικών του αναγκών και της μισθοδοσίας των εργαζομένων.
 • Υλοποίηση νομοθετημένων εξουσιοδοτήσεων και αρμοδιοτήτων προς το ΤΕΕ που μπορούν να αποφέρουν έσοδα (αδειοδοτήσεις μεταποιητικών επιχειρήσεων, ενεργειακοί επιθεωρητές, ψηφιακή ταυτότητα των κτηρίων κ.λ.π.).

 Για τους εργαζόμενους είναι θέση αδιαπραγμάτευτη η δημοσίου δικαίου νομική μορφή του ΤΕΕ. Η λειτουργία του και οι δραστηριότητές του δεν πρέπει να περιορίζονται, αλλά θα πρέπει να ενεργοποιηθούν όλες οι αρμοδιότητές του  που διέπονται από το θεσμικό του πλαίσιο και τον οργανισμό λειτουργίας του.

Όχι στην απαξίωση των εργαζομένων στο ΤΕΕ και των υπηρεσιών του

Συνάδελφοι, η καθολική συμμετοχή στην 24ωρη απεργία της Τετάρτης θα πρέπει να είναι το πρακτικό αποτέλεσμα της ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, έτσι ώστε με την ενότητά μας να διαμορφώσουμε αισιόδοξα το μέλλον μας.

                                     Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                              H     Γεν. Γραμματέας

Παν. Ρήγας                                 Σταυρ. Καπελλάκου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 • Πρόεδρο και Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ
 • Προέδρους και Διοικήσεις Περιφερειακών Τμημάτων
 • Γενική Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Διοικητικού
 • ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ
 • ΑΔΕΔΥ