2699/01-07-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Συνάδελφοι,

To Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 27ης/06/2013 αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού, να πραγματοποιηθεί ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την ΠΕΜΠΤΗ 4/7/2013 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Ο προϋπολογισμός του ΤΕΕ και η λειτουργία του – εξασφάλιση μισθοδοσίας των εργαζομένων του.
  2. Τρέχοντα θέματα (μετακινήσεις στο παρκινγκ της Κηφισίας, την κατάταξη σε προσωποπαγείς θέσεις των 11 συναδέλφων και την υλοποίηση της δικαστικής απόφασης για τα 176€).

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

Σας υπενθυμίζουμε ότι προκειμένου να επιτευχθεί απαρτία απαιτείται να παρευρίσκονται περισσότεροι του ½ των ταμειακά τακτοποιημένων μελών για το 2013 που εργάζονται στις Υπηρεσίες του ΤΕΕ στην Αθήνα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος                                                Η Γεν. Γραμματέας

Παν. Ρήγας                                                 Σταυρ. Καπελλάκου

Κοινοποίηση:

  • Πρόεδρο ΤΕΕ
  • Γ. Δ/νση
  • Δ/νση Δοικητικού